KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 
GELİR ÖDENEK CETVELİ (Teklif)
 
 
Ekonomik
Sınıflandırma
Açıklama 2017 Yılı
​(Ödenek TL)
01 Vergi Gelirleri 100.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
11.829.000,00
05 Diğer Gelirler 79.571.000,00
  TOPLAM 91.500.000,00
 
 
GİDER FONKSİYONEL EKONOMİK CETVELİ
 
Kod ve
Açıklama
01 02 03 04 05 06 07 08 09 TOPLAM
Personel Giderleri Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
​Devlet Primi
​Giderleri
Mal ve Hizmet
​Alımı Giderleri
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler
01 Genel Kamu Hizmetleri 13.519.758,15 2.055.774,85 20.482.396,00 1.440.000,00 6.976.858,00 6.573.500,00 745.713,00   5.050.000,00 56.844.000,00
02 Savunma Hizmetleri     366.000,00     180.000,00       546.000,00
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri      130.000,00     200.000,00       330.000,00
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler      270.000,00             270.000,00
05 Çevre Koruma Hizmetleri                    
06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri     650.000,00 510.000,00   19.000.000,00       20.160.000,00
07 Sağlık Hizmetleri           100.000,00       100.000,00
08 Dinlenme Kültür ce Din Hizmetleri     200.000,00     100.000,00       300.000,00
09 Eğitim Hizmetleri     2.069.000,00     10.881.000,00       12.950.000,00
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri                    
TOPLAM 13.519.758,15 2.055.774,85 24.167.396,00 1.950.000,00 6.976.858,00 37.034.500,00 745.713,00   5.050.000,00 91.500.000,00