KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 
2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ
 
 
Ekonomik
Sınıflandırma
Açıklama 2018 Yılı
​(Ödenek TL)
01 Vergi Gelirleri 100.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
23.271.000,00
05 Diğer Gelirler 103.500.000,00
  TOPLAM 126.871.000,00
 
 
FONKSİYONEL ve EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2018 YILI
 
Kod ve
Açıklama
01 02 03 04 05 06 07 08 09 TOPLAM
Personel Giderleri Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
​Devlet Primi
​Giderleri
Mal ve Hizmet
​Alımı Giderleri
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler
01 Genel Kamu Hizmetleri 15.822.118,08 1.871.321,48 26.155.145,00 2.040.000,00 7.217.728,44 9.304.500,00 899.997,00   7.200.000,00 70.510.810,00
02 Savunma Hizmetleri     445.000,00     245.260,00       690.260,00
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri      100.000,00     200.000,00       300.000,00
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler      200.000,00             200.000,00
05 Çevre Koruma Hizmetleri                    
06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri     1.355.000,00 550.000,00   31.465.000,00       33.370.000,00
07 Sağlık Hizmetleri     50.000,00             50.000,00
08 Dinlenme Kültür ce Din Hizmetleri     250.000,00             250.000,00
09 Eğitim Hizmetleri     2.450.000,00     11.549.930,00       13.999.930,00
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri                    
TOPLAM 15.822.118,08 1.871.321,48 31.005.145,00 2.590.000,00 7.217.728,44 52.764.690,00 899.997,00   7.200.000,00 119.371.000,00