İlan Metni
 

İlimiz Tosya İlçesine bağlı Kösen Köyü sınırları içinde 122 ada 6 parsel, 123 ada 6 parsel ve 146 ada 1 nolu parsel üzerinde yapılan Köy Yerleşim Planı 29/01/2019 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunu’nun Ek 15. Maddesi ile Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince onaylanmış olup, Kastamonu İl Özel İdaresi hizmet binasında 30.01.2019 ve 28.02.2019 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
 
Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.