İlan Metni

İlimiz Tosya İlçesine bağlı Ortalıca Köyü sınırları içerisinde yer alan 211 ada 2 nolu parsel üzerinde İdaremizce yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İl Genel Meclisi’nin 03.09.2018 gün ve 320 sayılı kararı ile, kabul edilmiş olup, Kastamonu İl Özel İdaresi hizmet binasında 21.09.2018 ve 22.10.2018 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.