İlan Metni
 
İlimiz Araç İlçesine bağlı Başköy ve Belkavak Köyleri sınırları içinde yapılması planlanan “Başköy Regülatörü ve HES” projesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 03.12.2018 gün ve 384 sayılı kararı ile, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 03.12.2018 gün ve 385 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Kastamonu İl Özel İdaresi hizmet binasında 19.12.2018 ve 17.01.2019 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
 
Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.